A1 – Herre Förbarma Tig Öfver Oss
A2 – Ära Vare Gud I Högden
A3 – Och Frid På Jordene
A4 – Vi Lofve Tig
A5 – Vi Tacke Tig
A6 – O Herre Gud Himmelske Konung [1]
A7 – O Herre Gud Himmelske Konung [2]
B1 – O Herre Thens Aldra Högstes Enfödde Son
B2 – O Herre Gud Guds Lamb
B3 – Tu Som Sitter På Fadrens Högra Hand
B4 – Tu Som Borttager Verldenes Synder
B5 – Ty Tu Äst Allena Helig
B6 – Med Then Helga Anda

With booklet

£10.00

1 in stock

SKU: 1122439581

Additional information

Weight 230 kg
Sleeve condition

Very Good Plus (VG+)

Condition

Very Good Plus (VG+)

Title

Then Svenska Messan (The Swedish Mass)

Artist

, ,

Format

Catalog number

PROP 9920

Year

1984

Label

Format name

Genres

Styles